Newyddion S4C

Meta

Meta: Perchennog Facebook ac Instagram i ddiswyddo 11,000 o staff

NS4C 09/11/2022

Mae'r cwmni sy'n berchen ar Facebook ac Instagram wedi cyhoeddi y bydd 11,000 o bobl yn cael eu diswyddo.

Mae hyn yn lleihad o tua 13% o faint gweithlu Meta yn fyd-eang.

Dywedodd perchennog y cwmni, Mark Zuckerberg, ei fod yn gwybod fod hyn yn "anodd i bawb" a'i fod yn ddrwg ganddo i'r sawl sydd wedi eu heffeithio gan y toriadau.

Ychwanegodd fod y cwmni wedi cynyddu ei fuddsoddiad yn ystod y pandemig wrth i'r byd droi at y we.

Ond, er bod "nifer o bobl wedi darogan y byddai hyn yn barhaol", mae Mr Zuckerberg yn dweud fod masnach ar-lein wedi dychwelyd i lefelau tebyg i cyn y pandemig.

Mae hefyd yn dweud fod "cynnydd mewn cystadleuaeth" hefyd wedi arwain at elw "tipyn yn is na'r disgwyl".

Dywedodd y perchennog ei fod yn "anghywir am hyn" a'i fod yn "cymryd cyfrifoldeb am hynny".

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.