Newyddion S4C

Carcharu dyn o Flaenau Ffestiniog am gam-drin anifeiliaid

Carcharu dyn o Flaenau Ffestiniog am gam-drin anifeiliaid

NS4C 07/11/2022

Mae dyn o Wynedd wedi'i ddedfrydu i garchar am 24 wythnos am gam-drin anifeiliaid. 

Fe wnaeth David William Lloyd Thomas, o Fferm Cwm Bowydd ym Mlaenau Ffestiniog, bledio'n euog i droseddau yn erbyn y Ddeddf Lles Anifeiliaid yn ystod gwrandawiad ar 10 Hydref. 

Fe wnaeth mab Mr Thomas, Carwyn Lloyd Fazakerley, 18, hefyd bledio'n euog i droseddau lles anifeiliaid. 

Roedd y ddau wedi'u cyhuddo o fethu â chwrdd ag anghenion neu gynnal amgylchedd addas ar gyfer 29 o gŵn ar eu fferm yng Ngwynedd. 

Fe wnaeth Mr Thomas hefyd bledio'n euog i achosi dioddefaint diangen i anifail a thorri gwaharddiad blaenorol yn ei erbyn. 

Cafodd y dyn 56 oed, sydd yn brif heliwr Helfa Dwyryd, ei ddedfrydu i 24 wythnos mewn carchar yn Llys Ynadon Llandudno ddydd Llun. Cafodd Mr Thomas hefyd ei wahardd rhag cadw cŵn am ddeng mlynedd. 

Cafodd ei fab Mr Fazakeley ei ddedfrydu i 160 awr o wasanaeth cymunedol ac mae e hefyd wedi'i wahardd rhag cadw cŵn am ddeng mlynedd. 

Cafodd Thomas ei garcharu yn 2018, ar ôl cael ei gyhuddo o droseddau lles anifeiliaid yn ymwneud â hel moch daear ac ymladd cŵn. 

Fe fydd elusen yr RSPCA yn ceisio ail-gartrefi'r cŵn a gafodd eu darganfod ar y fferm, wedi'r achos diweddaraf. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.