Newyddion S4C

S4C

Twitter yn cadarnhau codi tâl am wiriad y tic glas

The Independent 06/11/2022

Mae cwmni Twitter wedi cadarnhau y bydd defnyddwyr yn gallu prynu statws gwirio’r tic glas.

Fe fydd hyn ar gael i ddefnyddwyr am dâl o $7.99 (£7) y mis.

Mae’r newid ym mholisi’r cwmni yn ddadleuol gyda phryderon y gallai’r cyfrwng cymdeithasol roi cyfle i nifer fawr o gyfrifon ffug.

Mae statws y tic glas wedi ei ddefnyddio i ddangos fod proffil y defnyddiwr yn ddilys ac yn fodd o adnabod gwybodaeth ddibynadwy.

Mae hyn yn dilyn cyhoeddiad gan y dyn busnes, Elon Musk, i ddiswyddo bron i hanner gweithwyr Twitter.

Mae’r biliwnydd bellach wedi cwblhau ei bryniant o’r wefan a’r gwasanaeth cymdeithasol am $44bn (£38.7bn).

Dywedodd fod ganddo “ddim dewis” oherwydd bod Twitter yn colli $4miliwn (£3.5miliwn) y dydd.

Darllenwch fwy yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.