Newyddion S4C

Banc Lloegr

Banc Lloegr yn cynyddu'r gyfradd llog i 3% - yr uchaf ers 2008

NS4C 03/11/2022

Mae Banc Lloegr wedi cyhoeddi'r cyfraddau llog diweddaraf ddydd Iau yn wyneb yr argyfwng costau byw.

Mae'r gyfradd wedi cynyddu o 2.25% i 3% yn dilyn cyfarfod o Bwyllgor Polisi Ariannol y Banc.

Mae'r pwyllgor yn cyfeirio at "ddatblygiadau sylweddol" mewn polisi ariannol ers cyhoeddi'r gyfradd llog ddiwethaf, gan gynnwys Cyllideb fechan Liz Truss.

Cyfraddau llog sy'n penderfynu faint o arian mae pobl yn gorfod talu yn ôl i'r banc am fenthyca, a faint o arian mae banciau'n ei dalu i bobl sy'n cynilo arian gyda nhw.

Os ydy rhywun yn rhoi £1000 mewn cyfrif cynilo gyda'r banc gyda chyfradd llog o 1%, byddai ganddyn nhw £1,010 flwyddyn yn ddiweddarach.

Y rheswm dros gynyddu cyfraddau llog, yn ôl Banc Lloegr, ydy lefelau chwyddiant uchel, sy'n mesur y newid mewn gwerth pethau dros gyfnod o amser.

Os yw potel o laeth yn costio £1.00 a lefel chwyddiant yn 10%, bydd potel o laeth ymhen blwyddyn yn costio £1.10.

Ar hyn o bryd, mae chwyddiant yn 10.1% tra bo Banc Lloegr yn anelu i'w gadw at y targed o 2% sydd wedi ei osod gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig.

Mae Banc Lloegr yn dweud mai'r bwriad drwy gynyddu cyfraddau llog ydy annog pobl i gynilo arian a gwario llai.

O ganlyniad i lai o wario, maen nhw'n dweud y bydd prisiau yn arafach yn codi gan arwain at ostyngiad mewn lefelau chwyddiant.

Wrth ymateb i'r cynnydd yn y gyfradd llog, mae'r Canghellor, Jeremy Hunt, wedi dweud mai "chwyddiant yw'r gelyn".

Mae disgwyl y cyhoeddiad am lefel diweddaraf cyfradd llog Banc Lloegr ar 15 Rhagfyr.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.