Newyddion S4C

‘Gwaith mawr’ gan S4C i sicrhau ei bod ar fwy o blatfformau digidol

‘Gwaith mawr’ gan S4C i sicrhau ei bod ar fwy o blatfformau digidol

NS4C 01/11/2022

Mae gan S4C “waith mawr” i wneud yn siŵr ei bod ar gael ar fwy o blatfformau digidol, yn ôl prif weithredwr y sianel.

Roedd Sian Doyle yn siarad gyda Newyddion S4C wrth i S4C ddathlu 40 mlynedd o fodolaeth ddydd Mawrth.

Ond roedd Ms Doyle yn sicr na fyddai darlledu llinol – sef gwylio rhaglenni’n fyw ar deledu - yn “diflannu”.

“Ma’ gwaith mawr gyda ni i ‘neud i ‘neud yn siŵr bo ni ar gael le ma’ bobl yn moyn gweld ni a ma’ Mesur y Cyfryngau ‘dan ni’n gobeithio fydd yn dod trwyddo yn y Senedd yn gyflym iawn yn mynd i helpu hynny yng Nghymru oherwydd ma’ hwnna’n mynd i gadarnhau pa mor bwysig ydy S4C yn ddigidol yn ogystal ag yn llinol,” meddai.

“Dwi ddim yn gweld llinol yn diflannu o gwbwl achos pan fydd rhywun ishe gwylio Cymru’n chwarae’n fyw neu ishe gweld y newyddion, ma’ hwnna’n rhan o fywyd ac ishe gweld yn llinol ac yn fyw.

“Os ‘ych chi’n edrych ar be’ mae pobol yn darogan sydd mynd i ddigwydd, mae llinol yn mynd i fod yma am amser hir iawn.”

Fel rhan o’r gwaith o sicrhau presenoldeb S4C ar fwy o lwyfannau digidol, mae gwasanaeth ar-alw S4C Clic yn cael ei ailwampio ar hyn o bryd.

Ond gyda’r argyfwng costau byw yn effeithio ar rannau helaeth o gymdeithas, mae effaith ar y sector greadigol yng Nghymru, gyda chwestiynau hefyd am ddyfodol y ffî drwydded sy’n ariannu’r BBC – corfforaeth sy’n darparu newyddion ar deledu a chyfresi fel Pobol y Cwm i S4C.

“Mae’r costau yn cynyddu ar draws ein partneriaethau ni gyd, dim dim ond gyda’r BBC,” meddai.

“‘Yn ni wedi bod yn trafod gyda TAC wythnos diwetha’.  Mae’n her fawr i bawb fel bo ni yn helpu gymaint â gallwn ni ac yn cyd-weithio mewn partneriaeth gyda ein cwmnïau ni gyd ar draws Cymru.”

Image
Sian Doyle S4C
Mae Sian Doyle wedi bod yn Brif Weithredwr ar S4C ers mis Ionawr.

'S4C yn fyd-eang'

Fel rhan o ddathliadau pen-blwydd S4C fe fydd cyngerdd yn cael ei chynnal yn Efrog Newydd.

Ond yn wyneb yr argyfwng costau byw a’r heriau ariannol sy’n wynebu nifer ar hyn o bryd, mae Ms Doyle yn teimlo bod hi’n bwysig bod cynnwys S4C yn cael ei werthu i gynulleidfa fyd-eang.

“’Yn ni’n neud hwnna mewn partneriaeth gyda’r FAW a’r Llywodraeth a pwrpas hynny ydy er mwyn sôn am S4C yn fyd-eang ond i ddod â mwy o arian i fewn,” meddai.

“So ma’r cyngerdd, ma’ ‘na dwy neu dair pwrpas iddo fe, un i ddathlu’r pen-blwydd, dathlu Cwpan y Byd, a Cymru cyn gêm Cymru America, ond hefyd ‘neud yn siŵr bo ni yn dechrau’r partneriaethau busnes ‘ma i ddod â arian ‘nôl mewn i Gymru.”

Wrth adlewyrchu ar 40 mlynedd ers sefydlu’r sianel deledu Gymraeg hir-ddisgwyliedig, dywed Sian Doyle ei bod hi’n “hynod o lwcus” i gael arwain y sianel i’r dyfodol.

“Dwi’n hynod o lwcus i fod yn y swydd a yn edrych ymlaen am y 40 mlynedd nesaf,” meddai.

“Dwi jyst ishe dweud diolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o S4C am y 40 mlynedd a’r partneriaethau, a gymaint o gefnogaeth mae’r sianel wedi gael.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.