Newyddion S4C

Cymru

Trafodaethau i ddefnyddio Cymru yn hytrach na Wales ar lwyfannau rhyngwladol

NS4C 31/10/2022

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn ystyried newid enwau'r timau cenedlaethol o 'Wales' i 'Cymru' ar gyfer cystadlaethau rhyngwladol. 

Mae yna drafodaethau i newid yr enw yn dilyn y Cwpan y Byd eleni. 

Mae "Cymru" - yn lle "Wales" - eisoes yn cael ei ddefnyddio yn fewnol gan y gymdeithas ac fel rhan o unrhyw gyfathrebu cyhoeddus. 

Bellach mae CBDC yn bwriadu trafod gyda rhanddeiliaid pêl-droed Cymru ynglŷn â'r manteision o newid yr enw ar gyfer cystadlaethau rhyngwladol. 

Mae trafodaethau anffurfiol hefyd wedi'u cynnal gyda UEFA, corff rheoli pêl-droed Ewrop. 

"Dylai'r tîm gael ei alw'n 'Cymru' pob tro, dyna be ni'n galw fe yma," meddai Noel Mooney, prif weithredwr y gymdeithas. 

"Ar hyn o bryd rydym yn cael ein galw'n 'Cymru' ar y llwyfan domestig, dyna beth ni'n galw ein timau cenedlaethol. 

"Mae mwy o waith gyda ni i wneud ar y llwyfan rhyngwladol, felly rydym yn mynd mewn i Gwpan y Byd fel Wales.

"Ond dwi'n meddwl bydd 2023 yn flwyddyn lle ni'n cael trafodaeth dda gyda'r rhanddeiliad gwahanol." 

Dydy newid enw tîm cenedlaethol ddim yn rhywbeth digynsail o fewn chwaraeon rhyngwladol. 

Yn gynharach eleni, fe wnaeth Twrci, a fydd yn wynebu Cymru fel rhan o'r ymgyrch ragbrofol ar gyfer Euro 2024, newid eu henw i Türkiye. 

Yn ôl Mr Mooney, mae hyn yn gosod trywydd i Gymru ddilyn. 

"Chi wedi gweld fel mae Azerbaijan, Twrci wedi defnyddio eu hiaith eu hunain," meddai. 

"Ni wedi cael trafodaethau anffurfiol gyda UEFA dros goffi mewn digwyddiadau gwahanol, yn gofyn sut wnaeth Twrci hyn a sut wnaeth gwledydd eraill y llall.

"Ni wedi gofyn i ba gyfeiriad maen nhw'n symud, er enghraifft a oes symudiad tuag at bobl yn defnyddio eu hiaith frodorol?

"Yr unig beth dwi'n gwybod yw bod atgyfodiad o'r iaith Gymraeg wedi bod ac mae yna falchder amlwg yn beth ni'n neud gyda'r diwylliant a threftadaeth." 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.