Newyddion S4C

Mamau'n gorymdeithio dros well hawliau gofal plant

Mamau'n gorymdeithio dros well hawliau gofal plant

NS4C 29/10/2022

Fe wnaeth cannoedd o famau orymdeithio mewn dinasoedd ar draws Prydain ddydd Sadwrn i alw am well hawliau gofal plant.

Bwriad y digwyddiadau oedd i alw am ofal plant fforddiadwy a safonol, yr hawl i weithio'n hyblyg, a chyfnod sefydlog o'r gwaith i ofalu am blant.

Cafodd gorymdeithiau 'March of the Mummies' eu cynnal yng Nghaerdydd, Llundain, Glasgow, Manceinion, Leeds, Belfast, Exeter, Norwich, Bryste, Newcastle a Birmingham.

Roedd y gorymdeithiau wedi eu trefnu gan y mudiad ymgyrchu 'Pregnant then Screwed' ac roedd thema Calan Gaeaf i wisgoedd y rhai oedd yn cymryd rhan.

Dywedodd Joeli Brearley, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol 'Pregnant Then Screwed': “Mae mamau o bob rhan o’r DU wedi dod at ei gilydd heddiw oherwydd digon yw digon.

"Rydym am weld cynnydd ar frys mewn hawliau menywod. Dyma’r unfed ganrif ar hugain ond eto mae 54,000 o famau’n cael eu gwthio allan o’r gweithlu bob blwyddyn am ddim ond mentro cenhedlu.

"Mae gennym y gofal plant drutaf ond un yn yr OECD, y budd-dal mamolaeth gwaethaf ond dau yn Ewrop a’r budd-dal tadolaeth gwaethaf un yn Ewrop.

"Mae data gan yr ONS yn dangos bod menywod o oedran cael plant yn disgyn fel pryfed o’r gweithlu. Mae'r sector gofal plant mewn llanast; mae miloedd o feithrinfeydd wedi cwympo eleni yn unig. Rydyn ni wedi cael digon.”

 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.