Newyddion S4C

Tagfeydd ar Bont Britannia ddiwrnod ers cau Pont Menai

Tagfeydd ar Bont Britannia ddiwrnod ers cau Pont Menai

NS4C 22/10/2022

Roedd tagfeydd ar Bont Britannia ddiwrnod ar ôl i Bont Menai gael ei chau am waith atgyweirio. 

Roedd Traffig Cymru Gogledd a Chanolbarth wedi bod yn rhybuddio teithwyr fod oedi'n debygol ar Bont Britannia tua’r gorllewin ddydd Sadwrn. Roedd tagfeydd tua'r dwyrain wedi clirio yn ystod bore dydd Sadwrn ond roedd y tagfeydd i'r gorllewin heb glirio tan ddiwedd y prynhawn.

Fe wnaeth Pont Menai gau am 14:00 ddydd Gwener ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol yn sgil argymhellion diogelwch gan beirianwyr. 

Dywedodd Llywodraeth Cymru y bod hi’n bosib y bydd angen cryfhau rhai mannau o'r bont a gallai hyn gymryd rhwng 14 ac 16 wythnos, gyda'r llywodraeth yn dweud eu bod yn gobeithio bydd y bont yn ailagor yn gynnar yn 2023. 

Mae’r bont wedi cau yn llwyr i drafnidiaeth ond yn dal ar agor i gerddwyr a beicwyr sy’n cerdded gyda’u beciau.

Yn y cyfamser, mae traffig wedi ei ddargyfeirio at Bont Britannia. 

Dywedodd Aelod o’r Senedd dros Ynys Môn Rhun ap Iorwerth wrth Newyddion S4C fod cau y bont “yn sefyllfa argyfyngus o ran trefniadau a chysylltiadau teithio yn ardal y Fenai”.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Môn, y Cynghorydd Llinos Medi mai “diogelwch pawb sydd bwysicaf yn y sefyllfa hon".

“Mae cynlluniau wrth gefn rhwng yr holl wasanaethau cyhoeddus yn eu lle er mwyn sicrhau eu bod yn gallu ymateb i unrhyw argyfyngau,” meddai.

Dywedodd perchennog cwmni loriau Steph Rielly fod oblygiadau cau’r bont yn gostus yn ariannol ac o ran amser.

Dywedodd wrth BBC Radio Wales “Mae’n dal rhaid i ni dalu ein gyrwyr am yr un amser er nad ydyn nhw yn gwneud arian i ni wrth fod yn sownd mewn traffig.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.