Newyddion S4C

cinio

Yr argyfwng costau byw yn newid arferion coginio

NS4C 23/09/2022

Mae un ymhob pedwar o gartrefi yn dweud eu bod yn llai tebygol o goginio prydau wedi eu rhostio neu ginio Sul oherwydd y cynnydd mewn costau byw, yn ôl arolwg newydd. 

Daw'r ffigyrau newydd o arolwg cylchrawn 'Good Food Nation' y BBC, sydd yn holi pobl yn flynyddol ynglŷn â'u harferion bwyta, coginio a siopa. 

Yn ôl yr arolwg, mae'r cynnydd mewn costau ynni a bwyd yn cael effaith sylweddol ar yr hyn y mae pobl yn y DU yn ei fwyta. 

Dywedodd bron i chwarter y rhai gafodd eu holi eu bod yn defnyddio'r popty neu'r hob yn llai aml, gyda 21% o bobl yn dweud eu bod nawr yn defnyddio meicrodon yn amlach i goginio prydau bwyd.

Mae hyn yn cael effaith sylweddol ar y prydau mae pobl yn eu coginio. Yn ogystal â llai o bobl yn coginio cinio rhost, dywedodd un o bob pump eu bod yn osgoi pobi cacennau a theisennau oherwydd costau uwch. 

Mae'r arolwg hefyd wedi gweld cynnydd mewn mesurau i geisio arbed arian wrth goginio, fel cynllunio prydau o flaen llaw, lleihau gwastraff bwyd a mynd i siopa yn llai aml.

Llun: WikiCommons

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.