Newyddion S4C

Rygbi Merched / Cymru / Siwan Lillicrap / Llun Huw Evans

S4C i ddarlledu gemau Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd yn fyw

NS4C 20/09/2022

Mae S4C wedi cyhoeddi y byddan nhw'n darlledu pob un o'r gemau yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2021 yn fyw ar-lein.

Bydd carfan Ioan Cunningham yn teithio i Seland Newydd ym mis Hydref ar gyfer y bencampwriaeth wedi iddi gael ei gohirio y llynedd yn sgil y pandemig.

Hefyd yng Ngrwp A gyda menywod Cymru mae Seland Newydd, Awstralia a'r Alban.

Bydd y gemau i gyd yn cael eu chwarae yn ystod oriau mân y bore yng Nghymru, felly ni fydd y gemau'n cael eu darlledu ar deledu.

Yn hytrach, byddan nhw'n fyw ar S4C Clic a thudalen YouTube S4C.

Bydd y gemau yn cael eu darlledu eto ddiwedd y prynhawn ar S4C, S4C a BBC iPlayer gydag ymateb a dadansoddi pellach.

Heledd Anna fydd yn cyflwyno'r cyfan i S4C, gyda sawl chwaraewr rhyngwladol yn cyfrannu.

Bydd y cyfan yn dechrau i Gymru,  ddydd Sul, 9 Hydref, wrth iddyn nhw herio'r Alban. 

Bydd gwylwyr yng Nghymru'n gallu gwylio'r gic gyntaf ar y darllediad byw am 5:45.

Llun: Asiantaeth Luniau Huw Evans

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.