Newyddion S4C

Eryri

Treth twristiaeth: Lansio ymgynghoriad cyhoeddus

NS4C 20/09/2022

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei lansio ddydd Mawrth ar gynigion i gyflwyno treth twristiaeth yng Nghymru. 

Byddai hyn yn golygu fod yn rhaid i ymwelwyr dalu yn ychwanegol wrth aros dros nos yng Nghymru.

Byddai gan bob awdurdod lleol yng Nghymru'r hawl i benderfynu os yw am gyflwyno'r dreth, gyda'r arian sy'n cael ei wneud yn cael ei ail-fuddsoddi yn yr ardaloedd  er mwyn cefnogi twristiaeth leol. 

Tra bod rhai yn croesawu cyflwyno treth twristiaeth mae eraill yn teimlo nad rŵan ydy'r amser iawn i'w gyflwyno. 

Bwriad yr ymgynghoriad ydy ceisio penderfynu pwy ddylai dalu'r dreth, pwy fyddai'n codi'r dreth a'i gasglu yn ogystal â'r dull gorau o'i gweithredu. 

Bydd y broses yn un fydd yn digwydd dros nifer o flynyddoedd a bydd hefyd yn ddibynnol ar gymeradwyaeth y Senedd.

'Paratoi ar gyfer y dyfodol'

Dywedodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, Rebecca Evans, mai "diben y cynigion hyn yw paratoi ar gyfer y dyfodol. Ein bwriad yw ennyn ymdeimlad o gyfrifoldeb ar y cyd ymysg preswylwyr ac ymwelwyr dros warchod ein hardaloedd lleol a buddsoddi ynddyn nhw. 

"Drwy ofyn i ymwelwyr – p’un a ydyn nhw wedi teithio o fannau eraill yng Nghymru neu o bellach draw – i wneud cyfraniad bach tuag at gynnal a gwella’r ardal y maen nhw’n ymweld â hi, byddwn yn annog dull mwy cynaliadwy o weithredu ar gyfer twristiaeth."

'Peryglu bywoliaethau'

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd Gweinidog Cysgodol Twristiaeth, Tom Giffard AS o'r Ceidwadwyr Cymreig, y "bydd y polisi yn peryglu bywiolaethau gan bod 1 ymhob 7 swydd yn dibynnu ar y diwydiant twristiaeth. Yn fwy na hynny, nid oes yna unrhyw sicrwydd y bydd y dreth yma yn gwella twristiaeth mewn cymunedau lleol, a bydd yr elw yn hytrach yn mynd i goffrau cynghorau."

Wrth siarad yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ym mis Gorffennaf, dywedodd cyfarwyddwr Cymdeithas y Tirfeddianwyr (CLA) yng Nghymru, Nigel Hollett, mai "nid nawr yw'r amser iawn i gyflwyno treth twristiaeth yng Nghymru.

"Mae hi wedi bod yn gyfnod ofnadwy o heriol. Mae costau ynni yn ofnadwy o uchel ac mae llawer o bobl yn ystyried os dylen nhw fynd ar wyliau os na fedrwn nhw ei fforddio felly mae'n teimlo mai nid ar hyn o bryd y dylid cyflwyno'r dreth."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.