Newyddion S4C

S4C

Heddlu'r Met: 'Mae gan y cyhoedd yr hawl i brotestio'

NS4C 13/09/2022

Mae Heddlu'r Met wedi datgan bod "gan y cyhoedd yr hawl i brotestio" am y frenhiniaeth.

Daw hyn wedi i ddyn gael ei gyhuddo o heclo’r Tywysog Andrew wrth i arch y Frenhines Elizabeth II deithio o Balas Holyrood i Gadeirlan St Giles yng Nghaeredin ddydd Llun.

Yn ogystal, fe gafodd fideo ei rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol ddydd Llun yn dangos swyddog heddlu yn gofyn am fanylion dyn a oedd yn cario papur gwyn gwag gyda'r bwriad o ysgrifennu "Nid fy Mrenin i" arno.  

Mae'r swyddog yn cael ei glywed yn dweud "na fyddai rhai pobl yn hoffi'r neges yma."

Dywedodd Dirprwy Gomisiynydd Cynorthwyol Heddlu'r Met, Stuart Cundy, "fod gan y cyhoedd hawl i brotestio ac rydym ni wedi bod yn gwneud hyn yn glir i'n holl swyddogion ni sydd yn rhan o'r ymgyrch blismona fawr a byddwn yn parhau i wneud hyn."

Pwysleisiodd y llu bod y "mwyafrif helaeth o ddigwyddiadau rhwng swyddogion a'r cyhoedd yn y cyfnod yma wedi bod yn gadarnhaol, gan bod pobl wedi ymgynnull yn Llundain er mwyn rhoi teyrnged i Ei Mawrhydi y Frenhines."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.