Newyddion S4C

Liz Truss

Posiblrwydd y bydd 'cyllideb frys' wedi angladd y Frenhines Elizabeth II

The Guardian 12/09/2022

Mae disgwyl y bydd Aelodau Seneddol yn San Steffan yn cael eu galw yn ôl i drafod "cyllideb frys" i fynd i'r afael â'r argyfwng costau byw, wedi angladd Y Frenhines Elizabeth II. 

Wrth gyhoeddi ei chynllun ynni newydd wythnos diwethaf, dywedodd y Prif Weinidog, Liz Truss, dweud bod "digwyddiad yn ymwneud â chyllid" ar y gorwel.  

Cafodd gweithgareddau'r Senedd yn San Steffan eu gohirio yn sgil marwolaeth y Frenhines, ond yn ôl adroddiadau, gallai ASau ddychwelyd yn dilyn ei hangladd ddydd Llun. 

Mae disgwyl i ASau drafod cynlluniau economaidd Llywodraeth y DU, a'r dyfalu ydy y bydd Ms Truss yn cyhoeddi gostyngiad mewn trethi. 

Darllenwch fwy yma

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.