Newyddion S4C

pel rygbi

Undeb Rygbi Cymru yn gwahardd menywod traws rhag cystadlu mewn categorïau merched yn unig

The Telegraph 08/09/2022

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi gwahardd menywod traws rhag cystadlu mewn cystadlaethau merched yn unig.

Nid oes unrhyw chwaraewyr traws wedi eu cofrestru yng Nghymru ar hyn o bryd, ond dywedodd yr Undeb eu bod nhw wedi gwneud y penderfyniad "ar sail tystiolaeth feddygol a gwyddonol ac yn unol â chanllawiau World Rugby."

Mae Cymru yn dilyn undebau rygbi Lloegr ac Iwerddon, sydd eisoes wedi gwahardd menywod traws rhag chwarae yn y categori merched.

Dim ond chwaraewyr sydd yn ferched o enedigaeth yn unig fydd yn gallu cystadlu mewn cystadlaethau rygbi merched, sydd yn ddiweddariad o'r polisi blaenorol oedd yn galluogi menywod traws i chwarae, a hynny'n dibynnu ar ganlyniadau profion testosteron. 

Darllenwch fwy yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.