Newyddion S4C

Llun o gar heddlu.

Apêl ar ôl i feiciwr ddioddef 'anafiadau difrifol' ar Ynys Môn

NS4C 31/08/2022

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ymchwilio wedi i feiciwr ddioddef anafiadau difrifol ar Ynys Môn yr wythnos diwethaf.

Fe gafodd y dyn ei ddarganfod gydag anafiadau difrifol ar ffordd rhwng Llangoed a Llanddona am tua 19:00 nos Fercher, 24 Awst. 

Ar hyn o bryd, mae'n parhau i dderbyn triniaeth yn yr ysbyty yn Stoke. 

Dywedodd PC Jon Bradshaw o'r Uned Plismona Ffyrdd bod person wedi "stopio a galw am ambiwlans, ond yn anffodus, ni wnaethon nhw adael unrhyw fanylion, felly rydym ni'n erfyn ar yr unigol i gysylltu gyda ni."

Mae'r llu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw gan nodi cyfeirnod 22000645281.

 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.