Newyddion S4C

S4C

Ryan Giggs: Rheithgor yn parhau â'u trafodaethau ar ôl gohirio

NS4C 26/08/2022

Fe fydd y rheithgor achos yn erbyn Ryan Gigg, yn ailymgynnull ddydd Mawrth i ystyried ei ddyfarniad.

Mae'r rheithgor wedi eu hanfon adref am y penwythnos wedi i'r trafodaethau barhau ddydd Gwener. 

Fe gafodd yr achos ei ohirio ddydd Iau oherwydd salwch un o aelodau'r rheithgor.

Mae'r aelod hwnnw bellach wedi eu rhyddhau o'u dyletswyddau ac fe fydd y rheithgor yn parhau i drafod gydag 11 aelod.

Dywedodd y Barnwr Hilary Manley fod aelod o reithgor ond yn cael eu rhyddhau o'u dyletswyddau os oedd "angen sylweddol" a pe bai'r gwrandawiad yn cael ei ohirio eto fe fyddai'r rheithgor yn atal eu trafodaethau am bum diwrnod.

Ychwanegodd y barnwr nad oedd unrhyw sicrwydd y byddai'r aelod wedi gwella erbyn dydd Mawrth a bod hon yn sefyllfa lle mae "gradd sylweddol o angen".

Mae Mr Giggs wedi ei gyhuddo o ymosod ar ei gyn-gariad Kate Greville, a'i chwaer Emma.

Mae e hefyd wedi ei gyhuddo o reoli Kate Greville drwy orfodaeth.

Mae cyn-hyfforddwr pêl-droed Cymru yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Mae aelodau'r rheithgor wedi cael gorychmyn i anelu am ddyfarniad unfrydol.

Mae'r achos yn parhau.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.