Newyddion S4C

Agwedd Llywodraeth y DU tuag at ddatganoli wedi ‘dirywio’ dan Boris Johnson

Agwedd Llywodraeth y DU tuag at ddatganoli wedi ‘dirywio’ dan Boris Johnson

NS4C 05/08/2022

Mae agwedd Llywodraeth y DU tuag at ddatganoli wedi “dirywio” dan brif weinidogaeth Boris Johnson, yn ôl y Gweinidog Addysg.

Dywedodd Jeremy Miles wrth Newyddion S4C fod y llywodraeth wedi dangos “amarch at benderfyniadau democrataidd pobol Cymru”.

Roedd y Gweinidog yn ymateb i sylwadau gan Liz Truss, un o’r ymgeiswyr ar gyfer arweinyddiaeth y blaid Geidwadol.

Yn ôl adroddiadau, fe gyfeiriodd Ms Truss at Mark Drakeford fel fersiwn “isel ei egni” o Jeremy Corbyn mewn dadl yng Nghaerdydd nos Fercher.

Mewn ymateb, dywedodd y Gweinidog addysg fod y sylwadau yn “sarhad”.

“Mae hi’n sarhad a dweud y gwir ar beth mae’n dweud,” meddai. 

“Mae’n gwbl amharchus a mae e’n arwydd trist iawn dwi’n credu o ddatblygiad ‘yn ni wedi gweld drost cyfnod Boris Johnson fel Prif Weinidog o ddirywio yr agwedd tuag at ddatganoli ac amarch tuag at benderfyniadau democrataidd pobol Cymru.”

Image
Jeremy Miles
Mae Jeremy Miles wedi bod yn Weinidog Addysg a'r Gymraeg ers 2021.

'Ail-osod y berthynas'

Yn ôl Mr Miles, mae’r etholiad ar gyfer arweinydd newydd i’r blaid Geidwadol yn San Steffan yn gyfle i “ail-osod” y berthynas rhwng llywodraethau Cymru a’r DU.

“Ma’ hyn yn gyfle i ail-osod y berthynas ac ma’ cyfrifoldeb ar bwy bynnag ddaw’n brif weinidog eto yn San Steffan i wneud hynny.  Dyna’n disgwyliad ni fel llywodraeth,” ychwanegodd.

Mae disgwyl y bydd arweinydd newydd y Ceidwadwyr yn San Steffan, a’r Prif Weinidog nesaf, yn dechrau yn y rôl ddechrau mis nesaf.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y DU: “Mae datganoli yn parhau i fod yn flaenoriaeth, sef pam ein bod ni’n gweithio’n agos gyda llywodraethau datganoledig a sicrhau fod gan Lywodraeth Cymru'r adnoddau i chwarae ei ran.

“Mae hyn yn cynnwys rhoi mwy o bwerau i arweinwyr lleol yng Nghymru drwy fuddsoddi £585 miliwn drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU a dros £120 miliwn drwy Gronfa Codi’r Gwastad. 

"Mae’r arian hwn yn rhoi penderfyniadau yn nwylo arweinwyr lleol sy’n deall orau anghenion eu llefydd."

Mae Newyddion S4C wedi gofyn i swyddfa Liz Truss am ymateb.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.