Newyddion S4C

Porth Neigwl.png

Galw am ragor o fesurau diogelwch ar draeth yn Llŷn

North Wales Live 03/08/2022

Mae galwadau am ragor o fesurau diogelwch ar draeth ym Mhen Llŷn, yn dilyn digwyddiad dros y penwythnos.

Fe aeth merch ifanc i drafferthion yn y dŵr ger traeth Porth Neigwl, a bu bron iddi foddi medd llygaid dystion.

Yn dilyn y digwyddiad mae galwadau am wardeiniaid diogelwch ar y traeth, fel sydd ar draeth poblogaidd Abersoch gerllaw.

Dywed Cyngor Gwynedd fod traeth Porth Neigwl yn un diarffordd a llawer tawelach na thraeth Abersoch, a bod asesiad risg blynyddol yn cael ei gynnal, gydag arwyddion yn rhybuddio pobl am beryglon yno.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.