Newyddion S4C

Eglwys St Dona / Champing

Eglwys ar Ynys Môn yn cynnig gwersylla dros nos i osgoi gorfod cau

North Wales Live 30/07/2022

Mae Eglwys ar Ynys Môn wedi gwahodd gwersyllwyr i ddod i aros dros nos er mwyn osgoi gorfod cau.

Y gred ydy mai Eglwys St Dona yn Llanddona ydy'r eglwys gyntaf yng Nghymru i gynnig llety dros nos i ymwelwyr.

Fe gafodd yr eglwys ei hadeiladu yn 1873 o gwmpas filltir i ffwrdd o bentref Llanddona ar yr ynys.

Dywedodd y Parchedig Robert Townsend bod "pobl wrth eu bodd gyda'r syniad.

"Daeth y syniad tua blwyddyn i 18 mis yn ôl. Doeddem ni ddim yn gallu cyfiawnhau cael dwy eglwys ar gyfer un gwasanaeth ac ar ôl sawl trafodaeth, fe benderfynom ni roi tan 2024 i weld os y gallai'r eglwys gael ei defnyddio ar gyfer pwrpas arall er mwyn dangos bod gan yr adeilad botensial."

Darllenwch fwy yma

Llun: Champing

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.