Newyddion S4C

Rhybudd am drafferthion teithio wrth i weithwyr rheilffyrdd streicio

Rhybudd am drafferthion teithio wrth i weithwyr rheilffyrdd streicio

NS4C 27/07/2022

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi rhybuddio teithwyr i osgoi defnyddio trenau ddydd Mercher wrth i weithwyr rheilffyrdd ar hyd y Deyrnas Unedig fynd ar streic. 

Mae Undeb yr RMT yn cynnal y gweithredu diwydiannol yn dilyn anghydfod gyda Network Rail dros gyflogau ac amodau gwaith staff.

Er nad oes anghydfod rhwng yr undeb a Thrafnidiaeth Cymru yn uniongyrchol, nid oes modd cynnal gwasanaethau gan mai Network Rail sy'n gyfrifol am seilwaith y rheilffyrdd.

Dyma'r diwrnod cyntaf o streiciau sydd wedi eu trefnu ar gyfer yr wythnosau nesaf, gyda gweithredu ddiwydiannol hefyd wedi ei gynllunio ar gyfer 18 a 20 o Awst gan yr undeb. 

Mae'r undeb eisoes wedi streicio fis diwethaf. 

Daw'r streic wedi i'r RMT wrthod cynnig diweddaraf Network Rail am gynnydd o 4% mewn cyflogau.

Dywedodd ysgrifennydd cyffredinol yr undeb, Mick Lynch, fod y cynnig yn un "pitw" ac yn cynrychioli gostyngiad mewn tâl wrth ystyried cyfradd chwyddiant. 

Yn sgil y streic, dywedodd Trafnidiaeth Cymru y byddai'r rhan fwyaf o wasanaethau trenau yng Nghymru yn cael eu hatal am y dydd. 

Dim ond gwasanaethau cyfyngedig o Gaerdydd i Gasnewydd a rhwng Caerdydd a'r cymoedd bydd yn rhedeg ddydd Mercher. 

Bydd y trenau'n rhedeg unwaith yr awr rhwng 07:30 a 18:30, ac mae Trafnidiaeth Cymru wedi rhybuddio y bydd gwasanaethau yn hynod o brysur. 

Mae yna hefyd rybuddion am oedi dydd Iau yn dilyn y streic, gyda disgwyl i wasanaethau fod yn brysurach nag arfer.  
 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.