Newyddion S4C

Ras yr Wyddfa

Enillwyr Ras yr Wyddfa

NS4C 16/07/2022

Roedd Ras Yr Wyddfa yn dychwelyd ddydd Sadwrn ar ôl gorfod gohirio am dair blynedd yn sgil y pandemig. 

Fe wnaeth 600 o redwyr ymgynnull wrth droed Yr Wyddfa cyn gwneud eu ffordd i gopa uchaf Cymru a Lloegr mewn ras 10 milltir o hyd.

Ross Golan o’r Alban enillodd ras y dynion mewn amser o un awr a naw eiliad.

Hannah Russell oedd yn fuddugol yn ras y merched mewn amser o un awr 18 eiliad.

Roedd y merched wedi cyrraedd y copa mewn amser o 51 munud 17 eiliad.

Roedd y rhedwyr wedi cael cyngor i addasu eu dull o redeg oherwydd y tywydd poeth.

Llun: Twitter/Ras yr Wyddfa

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.