Newyddion S4C

Maes Parcio Hwlffordd

Ymchwiliad i dân mewn maes parcio aml-lawr yn Sir Benfro

NS4C 13/07/2022

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i dân mewn maes parcio aml-lawr yn Sir Benfro.

Fe ddigwyddodd y tân mewn maes parcio ar Ffordd Cartlett yn Hwlffordd nos Fawrth.

Nid oedd y maes parcio'n cael ei ddefnyddio gan ei fod wedi ei gau er mwyn creu cyfnewidfa trafnidiaeth gyhoeddus newydd yn y dref.

Ar hyn o bryd, mae'r tân yn cael ei drin fel un amheus.

Mae'r llu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw drwy 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod DP-20220712-408.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.