Newyddion S4C

Tom Jones.png

Syr Tom Jones yn gwadu ei fod wedi llewygu cyn cyngerdd yn Budapest

NS4C 13/07/2022

Mae Syr Tom Jones wedi gwadu ei fod wedi llewygu cyn gorfod gohirio un o'i gyngherddau yn Budapest. 

Roedd amheuon am ei iechyd wedi iddo orfod canslo'r cyngerdd ar y funud olaf ac aildrefnu gan ei fod yn sâl. 

Mewn datganiad, dywedodd y canwr ei fod wedi teithio o'r DU i Budapest a "deffro gyda dolur gwddf".

"Daeth arbenigwr i'm gweld a dweud bod gen i Laryngitis, ac fe wnaeth fy nghynghori yn gryf i ohirio'r sioe ac i gymryd meddyginiaeth a seibiant i'r llais. 

"Nes i DDIM 'llewygu' ar unrhyw adeg, sibrydion ydy'r rheiny.

"Gobeithio bydd y llid yn gwella a dwi'n edrych ymlaen at barhau gyda fy nhaith haf hyfryd yn fuan."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.