Newyddion S4C

Slefren môr

Slefrod môr arbennig yn ymddangos o ganlyniad i'r tywydd poeth

ITV Cymru 08/07/2022

Mae math arbennig o slefrod môr wedi bod yn ymddangos ar arfordir Cymru wrth i'r tymheredd godi.

Gyda marciau oren a brown, gwelwyd llawer ar y traeth yn Nhrefdraeth, Sir Benfro, dros y penwythnos diwethaf.

Mae’r slefren fôr ddanhadlen - y Chrysaora hysoscella - yn cael ei enw o'r marciau brown sy'n edrych fel cwmpawd.

Yr enw Saesneg yw 'compass jellyfish'.

Maen nhw'n gallu roi pigiad cas felly mae'n well eu hedmygu o bell.

Image
Slefren môr
Mae'r slefrod môr fel arfer yn ymddangos yng Nghymru yn ystod yr haf

Maent yn gyffredin yn nyfroedd Cymru rhwng mis Mai a Hydref pan fydd tymheredd y môr yn cyrraedd dros 10°C.

Erbyn mis Gorffennaf mae tymheredd y môr yn Sir Benfro yn cyrraedd 14°C a bydd ar ei uchaf ar ychydig dros 15°C ym mis Medi.

Mae'r slefrod môr yn bwydo ar bysgod bach, crancod a hyd yn oed slefrod môr eraill.

Mae eu pigiad ychydig yn gryfach na llawer o'r rhywogaethau mwy cyffredin o slefrod môr.

Unwaith y byddan nhw wedi pigo rhywbeth, maen nhw'n aml yn gadael y tentacl ar ôl ac yn gallu parhau i bigo hyd yn oed pan nad ydyn nhw wedi'u cysylltu â'u corff.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.