Newyddion S4C

Dafydd Gibbard.

Cyngor Gwynedd yn penodi Prif Weithredwr newydd

NS4C 23/04/2021

Mae Cyngor Gwynedd wedi penodi Prif Weithredwr newydd.

Mewn cyfarfod llawn o'r Cyngor ddydd Gwener, cafodd Dafydd Gibbard ei benodi i'r rôl.

Bydd Mr Gibbard yn olynu Dilwyn Williams a gyhoeddodd ei fod yn camu o'r neilltu fis Ionawr.

Cafodd Dafydd Gibbard ei fagu ym Mhwllheli gan fynychu ysgolion Cymerau a Glan y Môr cyn mynd ymlaen i'r coleg ym Mangor a chymhwyso fel Syrfëwr Siartredig.

Mae wedi gweithio ym myd llywodraeth leol ers 1995 ar Gyngor Môn, cyn symud i Gyngor Gwynedd yn 2003.

'Braint aruthrol'

Dywedodd fod cael ei benodi i'r rôl yn "fraint aruthrol".

Yn ôl Mr Gibbard: “Heb os, mae’r Cyngor ar seiliau cadarn iawn ac mae llawer o hynny yn dyst i ymdrechion Dilwyn Williams fel Prif Weithredwr. Fy mwriad ydi ceisio adeiladu ar y gwaith yma, gan sicrhau fod y diwylliant o roi pobl Gwynedd yn ganolog i holl waith y Cyngor, yn parhau ac yn dwysau.

“Mi wn i fod gan y Cyngor weithlu hynod o ymroddedig ac mae hynny wedi ei amlygu fwy nag erioed yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae ymdrechion rhyfeddol staff y Cyngor wedi sicrhau fod ein gwasanaethau allweddol yn parhau i fod ar gael i drigolion y sir pan maent wedi bod eu hangen fwyaf.

“Erbyn hyn, mae arwyddion cadarnhaol fod y pandemig Covid-19 yn sefydlogi a’n bod gobeithio gallu symud i gyfnod o adfer lle gallwn edrych ymlaen at rywfaint mwy o normalrwydd.

“Bydd y blynyddoedd nesaf yn cyflwyno sawl her i ni fel Cyngor. Ond rydw i’n gwybod fod y gwaith arloesol sydd wedi ei gyflawni i gynnal gwasanaethau drwy’r amseroedd anodd, yn golygu fod Gwynedd mewn lle da i gamu ymlaen yn hyderus i’r cyfnod nesaf yn ein hanes.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.