Newyddion S4C

ffoaduriaid sianel (UNHCR)

Ymgyrchwyr yn yr Uchel Lys i geisio atal ceiswyr lloches rhag cael eu hanfon i Rwanda

The Independent 10/06/2022

Bydd ymgyrchwyr yn ceisio atal ceiswyr lloches rhag cael eu hanfon i Rwanda yr wythnos nesaf wrth iddyn nhw ymgyrchu yn yr Uchel Lys ddydd Gwener. 

Mae'r Swyddfa Gartref wedi cadarnhau y bydd y ceiswyr lloches cyntaf yn cael eu hanfon i Rwanda ddydd Mawrth fel rhan o bolisi mewnfudo newydd Llywodraeth y DU. 

Bydd cyfreithwyr ar ran yr ymgyrchwyr yn dadlau ddydd Gwener fod y polisi yn beryglus i fywydau pobl.

Gyda dim ond ychydig o ddyddiau yn unig i fynd tan y hediad cyntaf, y disgwyl ydy y gallai penderfyniad ddod ar yr un diwrnod â'r gwrandawiad.

Mae'r cynllun yn rhan o ymdrech y llywodraeth  i geisio gostwng y nifer o bobl sy'n croesi'r sianel i'r DU yn anghyfreithlon.

Darllenwch fwy yma

Llun: UNHCR

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.