Newyddion S4C

Gorsaf Petrol

Pris llenwi car gyda phetrol 'ar fin cyrraedd £100'

The Guardian 08/06/2022

Mae disgwyl i'r gost o lenwi car gyda phetrol gyrraedd dros £100 wrth i brisiau gynyddu unwaith eto. 

Yn ôl yr RAC, mae cost petrol wedi gweld y cynnydd mwyaf mewn un diwrnod ers 17 o flynyddoedd, ar ôl i brisiau gynyddu eto o 2c y litr ddydd Mawrth. 

Erbyn hyn, mae'n costio £99.40 ar gyfartaledd i lenwi tanc car gyda phetrol ond mae'n bosib y bydd prisiau yn cyrraedd y garreg filltir o £100 y tanc erbyn dydd Iau. 

Daw hyn wrth i'r archfarchnad Asda godi pris tanwydd o 5c y litr. Mae disgwyl i archfarchnadoedd eraill dilyn yr un cam yn y dyddiau nesaf. 

Darllenwch fwy yma. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.