Newyddion S4C

Aelodau teulu wedi eu gwahanu ar ôl i hediad o Gaerdydd gael ei ganslo

Aelodau teulu wedi eu gwahanu ar ôl i hediad o Gaerdydd gael ei ganslo

Newyddion S4C 01/06/2022

Mae aelodau teulu oedd wedi cynllunio taith ar wyliau gyda'i gilydd wedi cael eu gwahanu yn sgil problemau diweddar ym maes awyr Caerdydd. 

Fe deithiodd Nadine a’i gŵr i Tenerife er mwyn rhoi ‘syrpreis’ i’w neiant a gweddil y teulu estynedig, a oedd ar awyren ym maes awyr Caerdydd ddydd mawrth yn barod i wneud y daith yno.

Ar ôl aros dros ddwy awr yn hirach na’r disgwyl yn y maes awyr, fe dreulion nhw awr arall yn eistedd ar yr awyren.

Daeth cyhoeddiad gan y peilot bod rhywbeth o’i le ar yr awyren, a’u bod yn aros am ddarn o offer i gyrraedd.

Yn y cyfamser, fe gafodd e-byst gan y cwmni awyrennau Tui eu hanfon i ffonau symudol y teithwyr, yn dweud wrthynt bod eu hediad wedi’i ganslo.

Mae’r teulu Marshall yn dal i fod yng Nghymru.

Ond yn dilyn eu profiadau nos Fawrth, daeth ychydig o newyddion da i’r teithwyr ddydd Mercher, ar ôl i Tui roi ad-daliad iddynt, yn ogystal â chyfle i ail-drefnu eu gwyliau.

Image
Nadine Marshall
Mae Nadine Marshall bellach yn Tenerife, ond mae gweddill ei theulu dal i fod yng Nghymru

Er gwaethaf yr ad-daliad, i Nadine a Richard Marshall, mae eu gwyliau “eisoes wedi cael ei ddifetha.”

Dywedodd bod y teulu wedi "colli amser, arian, a’r cyfle i fod gyda’u gilydd."

Mae Maes Awyr Caerdydd yn un o nifer o feysydd awyr sydd wedi gorfod canslo hediadau dros y dyddiau diwethaf.

Diswyddo gweithwyr yn ystod y pandemig, a phrofion llym wrth wirio cefndiroedd staff newydd sy'n bennaf yn gyfrifol am yr oedi mawr yn ôl abrenigwyr.

Gyda gŵyl banc estynedig ar y gorwel, mae nifer yn poeni mai parhau fydd y broblem. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.