Newyddion S4C

maes awyr

Rhagor o oedi i deithwyr mewn nifer o feysydd awyr ar hyd y DU

Mirror 01/06/2022

Mae teithwyr mewn nifer o feysydd awyr ar hyd y DU wedi gorfod wynebu oedi pellach wrth geisio hedfan ar wyliau ddydd Mercher.

Bu oedi hir ym meysydd awyr Glasgow, Leeds, Manceinion a Bryste wedi i gwmnïau ganslo rhagor o hediadau.

Bu oedi hir i deithwyr ym meysydd awyr Heathrow, Stansted, Bryste a Manceinion ddydd Mawrth wrth i gwmnïau teithio geisio ymdopi gyda chynnydd mewn niferoedd teithwyr ar ôl cyfnod y pandemig.

Yn ôl yr undebau sydd yn cynrychioli gweithwyr y diwydiant teithio, diswyddiadau o ganlyniad i'r pandemig sydd yn rhannol gyfrifol am y problemau presennol, gan fod cymaint o weithwyr wedi colli eu gwaith fel bod bwlch amlwg yn ymddangos mewn gwasanaethau erbyn hyn.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.