Newyddion S4C

Teyrnged

Teyrnged i fenyw fu farw mewn gwrthdrawiad bws yng Nghaerdydd

NS4C 30/05/2022

Mae teulu menyw fu farw mewn gwrthdrawiad gyda bws yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn wedi rhoi teyrnged iddi.

Roedd Sheri Omar yn 63 ac yn dod o ardal Adamsdown o'r brifddinas.

Wrth roi teyrnged iddi, fe ddywedodd ei theulu eu bod wedi eu dryllio gan ei marwolaeth a bod eu "calonnau wedi torri wrth i ni alaru am golled ein chwaer, modryb, a hen fodryb sydd wedi ein gadael mewn amgylchiadau mor drasig."

Mae'r teulu wedi diolch i aelodau o'r cyhoedd oedd yn bresennol yn ystod y digwyddiad ac oedd wedi cynnig cymorth ar y pryd.

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth gan unrhyw un oedd wedi gweld y gwrthdrawiad neu sydd gyda lluniau dash-cam i gysylltu gyda swyddogion gan ddefnyddio'r cyfeirnod 2200178270.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.