Newyddion S4C

Gweilch y pysgod yn dychwelyd i Lyn Brenig

Gweilch y pysgod yn dychwelyd i Lyn Brenig

Ar ôl i nyth i bâr o weilch y pysgod gael ei difrodi'n fwriadol llynedd ger Llyn Brenig ger Cerrigydrudion, mae'r adar prin wedi dychwelyd i ddodwy wyau yno unwaith eto.

Fe gafodd nyth ei hail-godi eleni, ar ôl i’r pâr fethu â magu y llynedd.   

Mae’r pâr o weilch y pysgod wedi dychwelyd o’r Affrig i Lyn Brenig ac wedi dodwy tri ŵy mewn nyth bwrpasol gafodd ei chodi'n arbennig iddyn nhw.

Mae’r criw sy’n gyfrifol am edrych ar eu holau yn defnyddio pob math o dechnoleg i’w gwarchod

Dywedodd Graeme Cotterill o Ymddiriedolaeth Byd Natur Gogledd Cymru: “Mae gyda ni ‘sentinels’ gan yr heddlu a gwirfoddolwyr sy’n gallu gwylio’r nyth o’u cartrefi neu ar y safle.”

Erbyn hyn mae tua phump neu chwech o barau swyddogol yn y gogledd a’r canolbarth a‘r gobaith yw bydd eu niferoedd yn codi eto. 

Ni lwyddodd yr heddlu i ddarganfod pwy oedd yn gyfrifol am y drosedd o ddymchwel y nythod, ac mae’r ymchwiliad bellach wedi dod i ben.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.