Newyddion S4C

Llun o gar heddlu.

Arestio dyn ar amheuaeth o lofruddiaeth yn dilyn marwolaeth menyw yng Nghasnewydd

NS4C 25/05/2022

Mae Heddlu Gwent wedi cyhoeddi fod swyddogion yn ymchwilio i achos o lofruddiaeth ar ôl i gorff menyw 79 oed gael ei ddarganfod mewn eiddo ym Metws, Casnewydd ddydd Mawrth.

Aeth parafeddygon i'r eiddo gan gadarnhau'r farwolaeth yn y fan a'r lle. 

Mae teulu'r fenyw wedi cael eu hysbysu am y farwolaeth ac mae swyddogion arbenigol yn cynnig cefnogaeth iddyn nhw.

Mae dyn 51 oed o Gasnewydd wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddio ac mae'n parhau yn y ddalfa.

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu gan ddefnyddio'r cyfeirnod 2200173266.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.