Newyddion S4C

Deborah James

Deborah James, cyflwynydd podlediad, yn cael ei hanrhydeddu gan y Frenhines

NS4C 13/05/2022

Mae Deborah James, cyflwynydd y podlediad You, Me and the Big C, wedi cael ei hanrhydeddu gan y Frenhines ychydig ddyddiau ar ôl datgelu ei bod yn derbyn gofal diwedd oes ar gyfer canser y coluddyn.

Dywedodd y Fonesig Deborah James ei bod “wedi dychryn ac yn crio” wedi iddi dderbyn y fath anrhydedd.

Mae’r fam i ddau wedi codi mwy na £3.7m ers dydd Llun, pan gyhoeddodd ei bod wedi rhoi’r gorau i gael triniaeth.

Mae hi'n treulio'r amser sy'n weddill ganddi yng nghartref ei rhieni, gyda'i theulu.

Mae anrhydeddau o’r fath fel arfer yn cael eu cyhoeddi fel rhan o Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd neu Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.

Ond, mewn amgylchiadau eithriadol, mae rhai yn cael eu cyhoeddi ar adegau eraill o’r flwyddyn.

Mewn datganiad i’r wasg nos Iau, fe gadarnhaodd Downing Street yr anrhydedd.

Dywedodd: “Mae’r Frenhines yn falch o gymeradwyo bod yr anrhydedd yn cael ei rhoi i'r Fonesig Deborah James.”

Dywedodd y Prif Weinidog Boris Johnson: "Os bu erioed anrhydedd yn gwbl haeddiannol, dyma fe.

"Mae Deborah wedi bod yn ysbrydoliaeth ac mae ei gonestrwydd, ei chynhesrwydd a'i dewrder wedi bod yn ffynhonnell cryfder i nifer o bobl.

 

Llun: Deborah James / Just Giving

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.