Newyddion S4C

Pryderon bod costau amaeth wedi 'codi'n aruthrol'

Pryderon bod costau amaeth wedi 'codi'n aruthrol'

Mae yna rybudd bod angen i'r arian mae ffermwyr yn ei dderbyn am eu llaeth godi'n sylweddol.

Daw'r alwad er mwyn i ffermwyr allu ymateb i'r cynnydd cyffredinol mewn costau ar draws y diwydiant.

Mae'r cynnydd mewn bwyd anifeiliaid, gwrtaith a chostau cynyddol ynni'n golygu bod ffermwyr am i archfarchnadoedd gydnabod hynny, a thalu mwy iddyn nhw am eu cynnyrch. 

Yn Nyffryn Clwyd, mae ‘na waith mawr yn paratoi ar gyfer Eisteddfod yr Urdd ddiwedd y mis.

Ond ychydig gaeau i ffwrdd mae’r gwaith bob dydd yn parhau ar fferm odro Llwyn Banc.

Image
Rhys Hughes
Mae Rhys Hughes yn ffermwr llaeth yn Nyffryn Clwyd.

'Stryglo ers blynyddoedd'

Fe ddaeth Rhys Hughes i fusnes ei deulu wyth mlynedd yn ôl ac mae o wedi gweld costau’n cynyddu ers hynny.

"Ym marn i dylse pris llaeth 'di codi ers blynyddoedd.  Ma' ffarmwrs ma'n stryglo ers blynyddoedd wan," meddai.

Ar hyn o bryd, mae pris litr o laeth ar ei uchaf ers pum mlynedd, 36.8 ceiniog fis Mawrth, yn ôl bwrdd datblygu’r AHDB.

Ac yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru ddydd Iau, fe gynyddodd gwerth cynnyrch llaeth y llynedd bumdeg wyth miliwn - neu 11% - hynny ar ôl cwymp yn y ddwy flynedd ddiwethaf.

Ond dydy hynny ddim wedi arwain at gynhyrchu rhagor o laeth, ac un o’r rhesymau ydy bod costau cynhyrchu hefyd wedi bod yn codi.

Petai’r pris llaeth yn codi, mi fyddai hynny’n rhoi mwy o ffydd i ffermwyr fel Rhys i gynhyrchu mwy.  

"Fi'n gwbod lot o ffarmwrs fydd yn cynhyrchu llai achos ma' nhw 'di gael llai o giwan, ond 'dan ni yma yn Llwyn Banc, 'dan ni'n trio cadw yields y gwartheg i fyny, mor uchel 'dan ni'n gallu", ychwanegodd Rhys.

Mae Dairy UK sy’n cynrychioli proseswyr llaeth, yn deud bod eu haelodau nhw hefyd yn wynebu costau cynyddol o ran pecynnu, cynhwysion, cludiant a labelu.

Ond maen nhw'n ychwanegu bod pris llaeth wedi codi’n ddiweddar a bod rhagor i ddod.

Yn ôl Consortiwm Manwerthu Prydain, sy’n cynrychioli archfarchnadoedd, maen nhw’n ceisio gwarchod cwsmeriaid rhag costau cynyddol tra hefyd yn talu pris cynaliadwy i ffermwyr.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.