Newyddion S4C

Toni Schiavone

Dirwy uniaith Saesneg: Taflu achos yn erbyn ymgyrchydd iaith allan o'r llys

NS4C 11/05/2022

Mae achos cyfreithiol yn erbyn ymgyrchydd iaith am wrthod talu dirwy barcio wedi ei daflu allan o'r llys.

Roedd Toni Schiavone, sy'n gyn-athro a swyddog addysg gyda Llywodraeth Cymru, wedi gwrthod talu'r ddirwy am ei bod yn uniaith Saesneg. Dywedodd bod yr holl ohebiaeth a gafodd eu hanfon ato gan gwmni One Parking Solution wedi hynny, hefyd yn y Saesneg yn unig. 

Cafodd yr achos yn erbyn Mr Schiavone yn Llys Ynadon Aberystwyth ei ddiddymu fore dydd Mercher gan nad oedd cynrychiolydd o One Parking Solution yn bresennol, yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Mae pencadlys One Parking Solution yn Worthing, Gorllewin Sussex. 

Cafodd Toni Schiavone y ddirwy barcio ym mhentref glan môr Llangrannog yn ne Ceredigion ym mis Medi 2020.

Image
Toni Schiavone
Toni Schiavone a'i gefnogwyr tu allan i'r llys fore dydd Mercher

Yn dilyn y penderfyniad i ddwyn yr achos i ben, dywedodd Toni Schiavone: "Fe wnes i ofyn dro ar ôl tro am yr hysbysiad cosb yn Gymraeg, a byddwn i wedi talu'r ddirwy, ond yn lle hynny penderfynodd One Parking Solutions fynd â fi i'r llys.

"Am bod y llys wedi gofyn iddyn nhw gyfieithu copi o'r hysbysiad cosb fe wnaethon nhw, ond cymerodd hi achos llys iddyn nhw wneud - a wnes i ddim derbyn yr hysbysiad swyddogol yn Gymraeg o gwbl.

"Gan iddyn nhw orfod cyfieithu copi'r hysbysiad cosb does dim byd yn eu rhwystro nawr rhag cyflwyno hysbysiadau cosb yn Gymraeg yn y dyfodol."

Ychwanegodd: "Mae cwmnïau fel hyn yn gallu gwneud pethau yn Gymraeg, ond dim ond os oes gorfodaeth gyfreithiol iddyn nhw wneud. A dim ond un o nifer o gwmnïau preifat sy'n rhedeg meysydd parcio yw hwn. Yn amlwg felly, newid y Mesur Iaith i gynnwys y sector breifat sydd ei angen. 

"Mae dros ddeng mlynedd ers i'r Mesur Iaith fod mewn lle, ac mae gweithdrefn y Safonau wedi gwneud gwahaniaeth yn y sector cyhoeddus - mae mwy o bobl yn gallu ac yn defnyddio gwasanaethau Cymraeg eu cynghorau ac yn y blaen. Felly pryd gawn ni weld yr un newid yn y sector preifat?"

Mewn ymateb i'r datblygiad, dywedodd llefarydd ar ran One Parking Solution: "Rydym wedi cael gwybod am yr achos llys. Mae wedi’i drosglwyddo i’n tîm cyfreithiol."

 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.