Newyddion S4C

Ynys Môn - Count 2022

Etholiadau Lleol 2022: Disgwyl canlyniadau ar draws Cymru

NS4C 06/05/2022

Mae'r cyfri wedi dechrau yn etholiadau lleol Cymru ac mae canlyniadau rhai wardiau ar draws y wlad eisoes wedi eu cyhoeddi.

Wrth i sefyllfa'r cynghorau ddod i'r amlwg ar draws y wlad, isod bydd modd dilyn y canlyniadau'n llawn ar draws yr awdurdodau lleol drwy gydol y dydd.

Gyda 22 o gynghorau sir yng Nghymru, fe fydd 1,234 cynghorydd yn cael eu hethol o'r holl ymgeiswyr.

Ond beth fydd hyn yn ei olygu i sefyllfa'r pleidiau yn y wlad, a fydd Llafur yn parhau i adeiladu ar ei buddugoliaeth yn etholiadau'r Senedd 2021?

A fydd pleidlais y Ceidwadwyr yn cael ei heffeithio gan gyhuddiadau o bartïon yn Downing Street yn ystod y cyfnod clo?

A beth mae hyn i gyd yn ei olygu i Blaid Cymru dair blynedd wedi i Adam Price gymryd yr awenau fel arweinydd y blaid?

Yn ogystal â thynged y prif bleidiau, mae etholiadau lleol ychydig yn wahanol gan fod disgwyl y bydd nifer o aelodau annibynnol yn cael eu hethol.

Image
Castell-nedd Port Talbot
Mae'r cyfri'n parhau mewn canolfannau ar draws y wlad.  Llun: Castell-nedd Port Talbot

Canlyniadau

Blaenau Gwent - Llafur yn Cipio

Mae Llafur wedi cipio Blaenau Gwent oddi wrth yr Annibynwyr, mae'r blaid wedi sicrhau 21 o seddi o gymharu â 13 yn 2017.

Image
Canlyniad Blaenau Gwent

Gwynedd - Plaid Cymru yn Cadw

Mae Plaid Cymru wedi dal ei gafael ar Gyngor Sir Gwynedd, gan gynyddu’r nifer o aelodau oedd ganddyn nhw ar y cyngor o 41 yn 2017 i 44 yn dilyn yr etholiadau ddydd Iau.

Image
Canlyniad Gwynedd.

Sir Benfro - Mwyafrif Annibynnol

Mae'r mwyafrif o aelodau sydd wedi eu hethol i Gyngor Sir Penfro yn rhai annibynnol wedi i'r holl seddi gael eu cadarnhau.

Image
Canlyniad Sir Benfro

Wrecsam - Dim Mwyafrif

Nid oes mwyafrif gan unrhyw blaid ar Gyngor Sir Wrecsam, mae'r rhan fwyaf o gynghorwyr - 23 ohonyn nhw - yn aelodau Annibynnol. 

Image
Canlyniad Wrecsam

Ynys Môn - Plaid Cymru yn sicrhau mwyafrif

Mae Plaid Cymru wedi sicrhau mwyafrif ar Gyngor Sir Ynys Môn, roedd y blaid yn arwain y cyngor yn flaenorol ond nid oedd ganddi fwyafrif.

Image
Canlyniad Ynys Môn

Disgwyl canlyniadau:

Abertawe

Bro Morgannwg

Caerdydd

Caerffili              

Casnewydd

Castell-nedd Port Talbot

Ceredigion

Conwy        

Merthyr Tudful

Pen-y-bont ar Ogwr

Powys

Rhondda Cynon Taf

Sir Ddinbych

Sir Fynwy

Sir Gâr

Sir y Fflint

Torfaen

Prif lun: Cyngor Sir Ynys Môn

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.