Newyddion S4C

Yr Alban

Covid-19: Dim angen hunan ynysu na phrofion yn Yr Alban bellach

The Scotsman 01/05/2022

O ddydd Sul, ni fydd yn rhaid i bobol yn Yr Alban gyda symptomau Covid-19 hunan ynysu na chael eu profi.

Ni fydd profion am ddim ar gael ac ni fydd angen olrhain cysylltiadau chwaith.

Bydd rhai eithriadau yn dal i fod mewn grym ar gyfer pobol fregus a llefydd gofal iechyd.

Bydd rhan fwyaf y boblogaeth nawr yn trin y coronafeirws fel unrhyw afiechyd arall.

Darllenwch fwy yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.