Newyddion S4C

San Steffan

Syr Lindsay Hoyle: ‘Mae angen gweddnewid San Steffan’

The Guardian 01/05/2022

Mae Llefarydd Tŷ’r Cyffredin, Syr Lindsay Hoyle, wedi galw am “weddnewid” San Steffan yn dilyn nifer o sgandalau diweddar.

Mewn erthygl yn The Observer, dywedodd y Llefarydd fod angen adolygiad ar sut mae San Steffan yn gweithredu “ar frys.”

Daw hyn yn sgil nifer o honiadau o gamymddwyn rhywiol a bwlian.

Yn ogystal, mae’r Ceidwadwr, Neil Parish, yn ymddiswyddo fel Aelod Seneddol ar ôl iddo gyfaddef ei fod wedi gwylio pornograffi yn Nhŷ’r Cyffredin.

Darllenwch fwy yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.