Newyddion S4C

Logan Mwangi

Ymchwiliad i'r gwasanaethau cymdeithasol yn sgil llofruddiaeth Logan Mwangi

ITV Cymru 22/04/2022

Bydd ymchwiliad i'r gwasanaethau cymdeithasol yn cael ei gynnal yn dilyn llofruddiaeth Logan Mwangi.

Fe gafodd ei fam, Angharad Williamson, 30, ei phartner, John Cole, 39, a bachgen 14 oed, na ellir ei enwi am resymau cyfreithiol, eu canfod yn euog o lofruddio'r bachgen pum oed ddydd Iau yn Llys y Goron Caerdydd. 

Fis yn unig cyn i Logan gael ei ladd ym mis Gorffennaf y llynedd, fe wnaeth gweithwyr cymdeithasol ym Mhen-y-bont ar Ogwr ei dynnu oddi ar y gofrestr amddiffyn plant gan olygu nad oedd cred ei fod bellach mewn perygl o niwed difrifol. 

Bydd yr ymchwiliad yn sefydlu os oes angen gwelliannau wrth ddiogelu plant yng Nghymru.

Dywedodd dirprwy gyfarwyddwr NSPCC Cymru, Tracey Holdsowrth, bod yn rhaid "buddsoddi yn fwy mewn gwasanaethau plant yng Nghymru er mwyn sicrhau eu bod yn gallu darparu cefnogaeth gynhwysfawr i unrhyw blentyn mewn perygl o niwed a bod mewn sefyllfa well i atal trasiedi fel hon rhag digwydd eto yng Nghymru".

Darllenwch fwy yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.