Newyddion S4C

Heddlu.

Tri wedi eu hanafu’n ddifrifol mewn gwrthdrawiad yng Ngwynedd

NS4C 17/04/2022

Mae tri pherson ifanc wedi dioddef “anafiadau difrifol” mewn gwrthdrawiad yng Ngwynedd.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am wybodaeth yn dilyn y gwrthdrawiad ychydig cyn 22.00 nos Sadwrn ar ffordd yr A499 yn Llanbedrog.

Dywedodd yr heddlu fod y gwrthdrawiad yn ymwneud â char Ford Fiesta ST glas oedd wedi taro i mewn i wal.

Ychwanegodd yr heddlu fod y tri pherson ifanc oedd yn teithio yn y car wedi dioddef “anafiadau difrifol” yn y gwrthdrawiad.

Cafodd un o’r bobl ifanc eu symud mewn hofrennydd i ysbyty yn Stoke ac fe aeth y ddau arall i Ysbyty Gwynedd mewn ambiwlans. Mae un o’r ddau aethpwyd i Ysbyty Gwynedd bellach wedi ei symud i Stoke.

Dywedodd y Sarjant Jason Diamond o Uned Plismona’r Ffyrdd: “Rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad neu a welodd y car Ford Fiesta ST glas yn cael ei yrru cyn hynny.

“Gall unrhyw un gysylltu gyda ni trwy alw 101 gan nodi cyfeirnod 22000262712.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.