Newyddion S4C

Milwyr Cymreig ‘yn barod’ i amddiffyn Ewrop rhag Rwsia

Milwyr Cymreig ‘yn barod’ i amddiffyn Ewrop rhag Rwsia

Newyddion S4C 14/04/2022

Mae catrawd o filwyr Cymreig “yn barod” i amddiffyn Ewrop rhag ymosodiad gan Rwsia, petai Vladimir Putin yn troi ei olygon at wledydd eraill.

Wrth arwain ymgyrch NATO ger y ffin â Rwsia yn Estonia, dyna oedd y farn gadarn ymhlith milwyr a swyddogion milwrol catrawd y Cymry Brenhinol.

Mae tua 850 o filwyr y catrawd Cymreig yn arwain bataliwn NATO o 1,200 sydd hefyd yn cynnwys milwyr o Ddenmarc a Ffrainc.

Ynghyd â dros 1,000 o luoedd Estonia, maen nhw wedi bod yn ymarfer a pharatoi ar gyfer y posibilrwydd o ymosodiad gan Rwsia ar wledydd y Baltig dros y dyddiau diwethaf.

Cafodd camerau Newyddion S4C weld y paratoadau yn ogystal â’r cyfle i siarad â rhai o’r milwyr Cymreig sydd yno.

Dywedodd y ffiwsilwr Jack Wilkes, sydd yn dod o Dywyn, ei fod e’n hyderus bod y grym a’r gallu gan y milwyr yno i wrthsefyll unrhyw fygythiad gan fyddin Rwsia: “Petai’r Rwsiaid yn ymosod, allwn ni ymladd nôl. Dwi’n siŵr o hynny.” 

Ymosodiad

Ac adlewyrchu’r hyder ymhlith ei ddynion mae prif swyddog y Cymry Brenhinol, Ru Streatfeild: “Ein rôl yma yw rhwystro ymosodiad a bod yn barod i amddiffyn. Beth bynnag fydd yn digwydd, ry’n ni yn barod amdano fe. Dyna holl bwrpas yr ymarfer yma – ac mae wedi rhoi hyder i bawb. Ry’n ni’n barod.”

Mae swyddogion amddiffyn Estonia wedi rhybuddio bod angen dyblu presenoldeb NATO yn y wlad er mwyn eu diogelu nhw rhag bygythiad Rwsia. Dywedodd Kusti Salm, ysgrifennydd parhaol ar amddiffyn y wlad wrth Newyddion S4C bod y bygythiad hwnnw “yn gwbl glir”.

Mae NATO wedi cryfhau ei phresenoldeb yn nwyrain Ewrop. Ers dechrau’r rhyfel yn Wcrain, mae niferoedd milwyr Nato yn y rhanbarth wedi cynyddu o 13,000 i 40,000.

Amddiffyn

Ond dyw’r gynghrair heb gytuno i alwadau cyson Arlywydd Wcrain, Volodymyr Zelenskyy,i anfon milwyr yno i helpu i amddiffyn y wlad.

Yn ôl Rhydian Stephens o Rydaman, mae hynny yn rhwystredig: “Fi’n credu mae lot o bobl yn y fyddin mo’yn helpu pobl Wcrain.

“Ond obviously, nid ni sydd yn neud y penderfyniadau yna.

”Ni’n gweld beth sydd yn digwydd yn y newyddion a ni mo’yn helpu ond mae’n rhaid i ni jesd gwneud swydd ni yma. Mae’n bwysig i ni fod yma yn Estonia hefyd.”

Wrth ymarfer, bwledi gwag nid bwledi byw oedd yn cael eu saethu.

Ond wrth wneud hynny mor agos at y ffin, y bwriad yw rhoi neges glir i Rwsia, petaen nhw’n ystyried croesi’r ffin i Estonia, bod yna fwledi byw a byddinoedd yn barod amdanyn nhw.

Llun: Y milwr Jack Wilkes, o Dywyn, yn Estonia

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.