Heddlu.

Dyn yn cyfaddef treisio yng Nghaerdydd bron i 42 mlynedd yn ôl

NS4C 06/01/2022

Mae dyn 67 oed wedi pledio'n euog i dreisio dieithryn yng Nghaerdydd bron i 42 o flynyddoedd yn ôl.

Fe ddigwyddodd yr ymosodiad yn ardal y Rhath o'r brifddinas ym mis Awst 1980.

Daw ei ble yn dilyn ymchwiliad a gafodd ei arwain gan swyddogion arbenigol o Heddlu'r De.

Roedd datblygiadau mewn profion DNA yn golygu bod arbenigwyr wedi gallu ail-archwilio dillad y dioddefwr yn 2019, gyda chanlyniadau'n cyfateb â Roland Long.

Cafodd Long ei arestio ar 15 Medi 2020 ac fe gafodd ei gyhuddo ar 3 Awst yn ei gyfeiriad ym Mryste.

Ers 2019, mae'r uned arbenigol yn Heddlu'r De wedi bod yn archwilio i droseddau rhyw difrifol hanesyddol ar draws y rhanbarth.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Patrick Catto, cyn-Bennaeth Uned Arbenigol Adolygu Troseddau Heddlu De Cymru: "Rydym yn parhau i fod wedi'n hymrwymo i ymchwilio i droseddau difrifol heb eu datgelu ac ail-edrych yn gyson ar achosion wrth i wyddoniaeth fforensig ddatblygu.

"Mae'r ple heddiw yn dangos sut all yr ymrwymiad hwn ddod â chanlyniadau i ddioddefwyr a dal troseddwyr i gyfrif.

"Mae cymorth a chefnogaeth ar gael ar gyfer holl ddioddefwyr trais rhyw a byddem yn annog unrhyw ddioddefwyr; pa faint bynnag o amser sydd ers i'r drosedd gael ei chyflawni, i ddod yn eu blaenau."

Fe fydd Long yn ymddangos o flaen Llys y Goron Caerdydd ar 18 Chwefror i gael ei ddedfrydu.