Ryan Reynolds / Wrecsam

Omicron: CPD Wrecsam y diweddaraf i ohirio gêm dros yr ŵyl

NS4C 23/12/2021

Mae Clwb Pêl-droed Wrecsam wedi gohirio gêm oedd fod i gael ei chynnal ar Ddydd San Steffan.

Y clwb yw'r diweddaraf i ohirio gêm dros gyfnod y Nadolig eleni yn sgil pryderon am gynnydd yn achosion Covid-19 a lledaeniad amrywiolyn Omicron.

Mewn datganiad, dywedodd y clwb na fydd y gêm gartref yn erbyn Solihull Moors yn mynd yn ei flaen yn dilyn achosion positif o Covid-19 o fewn carfan Wrecsam.

Mae disgwyl manylion pellach am ail-drefnu'r gêm yn y dyfodol agos.

Mae disgwyl hefyd y bydd gêm y clwb oddi cartref yn Altrincham ar ddydd Mawrth, 28 Rhagfyr, yn mynd yn ei flaen.

Daeth cadarnhad hefyd ddydd Iau na fyddai CPD Abertawe yn wynebu Millwall oddi cartref yn dilyn achosion positif o Covid-19 o fewn carfan Millwall.

Mae CPD Caerdydd eisoes wedi gohirio gêm yn erbyn Coventry City yn sgil  achosion positif ymhlith chwaraewyr a staff.

Cafodd holl gemau Cymru Premier JD dros y gwyliau eu gohirio ddydd Mercher oherwydd y cynnydd yn y nifer o achosion o amrywiolyn Omicron.

Yn y byd rygbi, bydd y Scarlets yn wynebu Rygbi Caerdydd ym Mharc yr Arfau ar Ddydd San Steffan mewn gêm ddarbi.

Ond byddan nhw'n gorfod bod heb eu capten Dwayne Peel wedi iddo brofi'n bositif am Covid-19.

O ganlyniad i reolau newydd Llywodraeth Cymru a fydd yn dod i rym ar 26 Rhagfyr fe fydd y gêm yn cael ei chwarae'r tu ôl i ddrysau caeedig.

Mae'r rheolau newydd yn golygu na fydd torf o fwy na 50 o bobl yn gallu gwylio gemau chwaraeon.

Ond ni fydd gêm ddarbi rhwng y Gweilch a'r Dreigiau yn mynd yn ei flaen ar Ddydd San Steffan.

Daeth y cadarnhad y byddai'r gêm yn cael ei gohirio ar 20 Rhagfyr wedi i 10 aelod o staff brofi'n bositif am amrywiolyn Omicron.

O ganlyniad, bydd chwaraewyr a staff y Gweilch yn hunan-ynysu tan 27 Rhagfyr yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru am gysylltiadau agos ag achosion o Omicron.

Mae disgwyl y bydd y Gweilch yn wynebu'r Scarlets ar Ddydd Calan.