Dyn 31 oed wedi marw ar ôl cael ei drywanu yng Nghaerdydd

NS4C 24/11/2021

Mae dyn wedi marw ar ôl cael ei drywanu yng Nghaerdydd ddydd Mawrth.

Cafodd y dyn sydd heb ei adnabod yn swyddogol ei drywanu ar Stryd Hansen, Tre-biwt.

Y gred yw ei fod yn ddyn lleol 31 oed.

Mae dyn 44 oed wedi ei arestio yn ardal Y Sblot o'r brifddinas ar amheuaeth o lofruddio ac mae'n parhau yn y ddalfa.

Nid yw swyddogion Heddlu'r De yn edrych am unrhyw un arall mewn cysylltiad â marwolaeth y dyn.