Pobl ifanc mewn ardaloedd gwledig ‘wir angen’ cyfleoedd i brofi celf

NS4C 07/11/2021

Mae cyfarwyddwr prosiect newydd yn y gogledd orllewin wedi dweud fod pobl ifanc mewn ardaloedd gwledig “wir angen” cyfleoedd i brofi celf a chelfyddyd. 

Roedd Elgan Rhys yn siarad wrth lansio teithiau Fa’ma gan gwmni theatr Frân Wen.

Yn ystod dau benwythnos o fis Tachwedd, bydd pobl ifanc ardaloedd Nefyn a Bala yn cynnal teithiau tywys o amgylch eu trefi fydd yn cynnwys celf, cerddoriaeth a ffilm. 

Image
Disgyblion Ysgol Botwnnog
Llun: Frân Wen

 Dywedodd Elgan fod hi’n “bwysicach nag erioed bod pobol ifanc yn cael cyfle i leisio eu hunain”. 

“Mae pobol ifanc yn sgrechian am lot o bethau ar y funud,” meddai.

“Mae ‘na gymaint yn mynd ymlaen yn wleidyddol, ac mae’n eithaf amserol hefo COP26. 

“Yn llythrennol, mae 'na dirlithriad wedi bod yn Nefyn yn un o leoliadau’r daith tywys – felly maen na gymaint iddyn nhw drafod sut i warchod eu hardal nhw.” 

Fel rhan o’r digwyddiad, bydd tref Nefyn yn cael ei addurno gyda graffiti sialc dros dro a bydd digwyddiad speed-dating rhwng pobl ifanc a’r gymuned yn digwydd ar ddiwedd y daith. 

Image
Grwp o bobl ifanc
Llun: Frân Wen

 Mae’r dramodydd Mared Llywelyn, ffotograffydd Giles Bennett, y cyfansoddwr Sam Humphreys a’r artist Rhys Grail ymhlith y tîm artistig.
 
Mae darparu cyfleoedd i bobl ifanc mewn ardaloedd gwledig i brofi celf o’r fath yn “hynod bwysig” yn ôl Elgan. 

“Dwi’n dod a Ben Llyn, ac oedd na gyfleoedd i brofi celf ond does 'na ddim gymaint ag sy na mewn dinas.” 

Ychwanegodd y dramodydd sydd bellach wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd fod angen “shifftio’r cydbwysedd na o faint o brofiadau mae dinasyddion gwledig yn ei gael o’i gymharu â dinasyddion mewn dinas”.

“Yn Nefyn, mae’r anarchy amazing ma wedi dwâd ers i’r Frân Wen gyrraedd, sydd jyst yn ei hun yn dweud wrtha fi: mae’r bobol ifanc ma rili angen hwn. 

“Lle yn Bala, mi wnaeth y bobl ifanc ma gyrraedd ni drwy gynhyrchiad arall, ac mi oedd ganddyn nhw glybiau eraill gyda’r nos – ond yn Nefyn, hwn oedd yr unig beth oedd yna a dwi yn pryderu ryw faint pan da ni’n gadael.” 

Image
Aimee a Steff
Mae Aimee a Steffan yn ddau ddisgybl Ysgol Botwnnog sydd wedi cymryd rhan ym mhrosiect Frân Wen. 

Mae Aimee, 15 oed, yn ddisgybl yn Ysgol Botwnnog ac yn un o'r bobl ifanc fydd yn cynnal y teithiau tywys yn Nefyn. 

"Dwi wedi mwynhau gymaint," meddai. 

"Mae o wedi cael fi allan fwy a dwi di cael cyfle i wneud mwy o ffrindiau."

I Steffan, 14 oed o Abersoch, mae'r cyfle i gael cydweithio gyda'r cerddor Sam Humphreys wedi bod yn lot o help iddo wrth iddo ddechrau ei gwrs Cerddoriaeth TGAU. 

"Mae di ysbrydoli fi lot - ac wedi helpu fi pan mae'n dod at waith cerdd; mae fel boost sydd di helpu fi ddeall y gwaith yn haws," meddai. 

Bydd y teithiau tywys yn digwydd yn Nefyn y penwythnos hwn, cyn symud i dref Y Bala y penwythnos nesaf. 

Llun: Theatr Iolo