Tywysog Andrew yn gwneud cais i ollwng achos cyfreithiol yn ei erbyn

Sky News 30/10/2021

Mae cyfreithwyr ar ran y Tywysog Andrew yn yr UDA wedi gofyn i farnwr ollwng achos cyfreithiol sifil Virginia Giuffre yn erbyn y Dug.

Mae Ms Giuffre wedi cyhuddo Dug Efrog o'i cham-drin yn rhywiol pan oedd hi'n 17 oed, dros 20 mlynedd yn ôl.

Mewn dogfennau a gafodd eu cyflwyno i'r llys ddydd Gwener, mae'r dug yn "gwadu yn ddigamsyniol" cam-drin Ms Giuffre yn rhywiol neu ymosod arni.

Cafodd ei gais ei gyflwyno i'r Llys Sirol yr UDA yn Manhattan, yn ôl Sky News.

Mae'r dug wedi gwrthod yr honiadau yn ei erbyn.

Darllenwch y stori'n llawn yma.

Llun: Paul Kagame