Argymell parhau cynllun i droi ysgol yn Gymraeg er gwaethaf gwrthwynebiadau

Golwg 360 07/10/2021

Mae cabinet Cyngor Sir Powys yn argymell parhau â chynlluniau i droi Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth yn un cyfrwng Cymraeg – er gwaethaf gwrthwynebiadau a gafodd eu cyflwyno iddynt.

Yn ôl adroddiad a ddaeth i law golwg360, mae’r ymateb yn ystod y cyfnod ymgynghori wedi bod yn llethol negyddol.

Bydd yr adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor mewn cyfarfod dydd Mawrth, 12 Hydref.

Darllenwch y stori'n llawn yma.