Gwaith dymchwel safle gorsaf niwclear Wylfa ar fin dechrau

Golwg 360

Mae'r gwaith o ddymchwel safle gorsaf niwclear Wylfa ym Môn ar fin dechrau, yn ôl Golwg360

Bydd y broses yn parhau am sawl degawd er mwyn cael gwared â'r holl adnoddau mor ddiogel â phosib. 

Fe gafodd yr orsaf ger Cemaes ei chau yn 2015, ar ôl gwmni Horizon dynnu ei gais cynllunio ar gyfer atomfa Wylfa Newydd yn ôl.

Darllenwch y stori'n llawn yma