Geronimo yr alpaca wedi ei ladd yn dilyn prawf TB positif 

Geronimo yr alpaca wedi ei ladd yn dilyn prawf TB positif 

Evening Standard

Mae Geronimo yr alpaca, a gafodd ddau brawf positif ar gyfer TB gwartheg, wedi ei ladd.

Daw hyn yn dilyn penderfyniad yr Uchel Lys bod yn rhaid difa Geronimo gan ei fod wedi heintio gyda TB.

Yn ôl Evening Standard, roedd ei berchennog yn dweud y gallai’r profion positif fod yn gamarweiniol neu’n anghywir. 

Cafodd yr alpaca ei gludo o fferm yn Sir Gaerloyw a’i ladd gan filfeddygon.

Darllenwch y stori’n llawn yma.