‘Dipyn o waith i greu Metro De Cymru’

NS4C

Mae “dipyn o waith i’w wneud” er mwyn gallu creu system fetro o amgylch rhannau o dde Cymru. 

Bydd system Metro De Cymru yn gwneud hi’n haws teithio o Gaerdydd i siroedd cyfagos. 

Fel rhan o’r gwaith, bydd pum gorsaf newydd yn cael ei hadeiladu, gyda 170km o gledrau angen eu trydaneiddio. 

O ganlyniad i’r gwaith, bydd y rheilffordd rhwng Aberdâr a Phontypridd ar gau am 16 diwrnod rhwng dydd Sadwrn 28 Awst a 12 Medi, gyda bysiau yn cael eu cynnig yn lle. 

Bydd y gwaith o baratoi ar gyfer trenau trydan yn cael ei gyflawni dros gyfnod o 24 awr y dydd.

Ar ôl eu gosod, bydd y trenau newydd yn “lleihau amseroedd aros” rhwng Aberdâr a chanol dinas Caerdydd, ac fe fydd y gwasanaeth yn cynyddu i bedwar bob awr. 

Image
Metro de Cymru
Mae'r gwaith yn rhan o fuddsoddiad £800 miliwn. (Llun: Trafnidiaeth Cymru) 

Dywedodd Karl Gilmore, Cyfarwyddwr Seilwaith Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru: “Mae gennym ni dipyn o waith i’w wneud i greu Metro De Cymru. 

“Mae hyn yn cynnwys yr uwchraddiad mwyaf i isadeiledd Llinellau Craidd y Cymoedd o'r raddfa hon ers iddo gael ei adeiladu’n gyntaf, fel y gallwn ddarparu gwasanaethau cyflymach, amlach a gwyrddach y mae pobl cymoedd De Cymru yn eu haeddu.

“Tra bod gwaith yn digwydd, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i weithio'n gyfrifol trwy sicrhau bod ein safleoedd yn cael eu rheoli'n dda a bod ein pobl yn ystyriol o'n cymdogion.”